• ROK SZKOLNY 2021/2022

  14 października (czwartek) 2021 r. - Święto Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, Ślubowanie klas I


  1 listopada (poniedziałek) 2021 r. – Wszystkich Świętych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto


  11 listopada (czwartek) 2021 r. – Święto Niepodległości, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto


  12 listopada (czwartek) 2021 r - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych*


  23 - 31 grudnia 2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna


  6 stycznia (czwartek) 2021 r. – Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto


  7 stycznia (czwartek) 2022 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych*


  28 stycznia (piątek) 2022 r. - Zakończenie I okresu


  31 stycznia - 13 lutego 2022 r.  - Ferie zimowe


  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna


  2 maja (poniedziałek) 2022 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych*


  3 maja (wtorek) 2022 r. - Konstytucja 3 maja, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto


  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  język polski - wtorek 24 maja 2022 r., godz. 9:00,
  matematyka - środa 25 maja 2022 r., godz. 9:00,
  język obcy nowożytny - czwartek 26 maja 2022 r., godz. 9:00.

  Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec.

  • język polski - poniedziałek 13 czerwca 2022 r., godz. 9:00,

  • matematyka - wtorek 14 czerwca 2022 r., godz. 9:00,

  • język obcy nowożytny - środa 15 czerwca 2022 r., godz. 9:00.

  Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości 1 lipca 2022 roku.

  Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.

  Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2022 r.


  16 czerwca  (czwartek) 2022 r. -  Boże Ciało, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto


  17 czerwca (piątek) 2022 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 


  24 czerwca (piątek) 2022 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  *1.09.2021r.: Są to propozycje dodatkowych dni wolnych, do zatwierdzenia przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski
  ROK SZKOLNY 2020/2021 

  Początek roku szkolnego – 1 września 2020 r. 
  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy 0a i klas 1a,b,c,d:
  godz. 9.00 - oddział przedszkolny 0a
  godz. 10.00 - klasy 1a i 1b
  godz. 11.00 - klasy 1c i 1d

  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas II - VII:
  godz. 9.00 - klasy 2a, b, c, d
  godz. 10.00 - klasy 3a, b, c, d, e
  godz. 11.00 - klasy 4a, b, 7a, b
  godz. 12.00 - klasy 6a, b, c, d

  14 października (środa) 2020 r. - Święto Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
  1 listopada (niedziela) 2020 r. – Wszystkich Świętych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
  11 listopada (środa) 2020 r. – Święto Niepodległości, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
  23 - 31 grudnia 2020 r. - Zimowa przerwa świąteczna
  6 stycznia (środa) 2021 r. – Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
   04 - 17 stycznia 2021 r. (po zmianie) - Ferie zimowe 2021
  15-17 marca 2021 r.  - Rekolekcje wielkopostne 
  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna 
  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  język polski - wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
  matematyka - środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
  język obcy nowożytny - czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

  Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec.

  • język polski - środa 16 czerwca 2021 r., godz. 9:00,

  • matematyka - czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 9:00,

  • język obcy nowożytny - piątek 18 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

  Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021 roku.
  Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2020 r.
  Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021r.
  29 kwietnia (czwartek) 2021 r.- Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  30 kwietnia (piątek) 2021 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
  1 maja (sobota) 2021 r. – Święto Pracy, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
  3 maja (poniedziałek)  2021 r.  – Konstytucja 3 maja, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
  3 czerwca  (czwartek) 2021 r. -  Boże Ciało, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - święto
  4 czerwca (piątek) 2021 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
  25 czerwca (piątek) 2021 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


  Informacja z dnia 4.03.2021:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) w § 5 mówi:. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla: 1) szkół podstawowych - do 8 dni.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 11ge rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r.poz. 493 z póż. zm.) w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły może zmienić terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.


   

   

 • Dzisiaj jest
  Sobota 25.09.2021
    • gru
    • 26
    • Boże Narodzenie
     • 26.12.
     • Święto
    • gru
    • 25
    • Boże Narodzenie
     • 25.12.
     • Święto
    • gru
    • 24
    • Boże Narodzenie
     • 24.12.
     • Święto
    • lis
    • 01
    • Wszystkich Świętych
     • 01.11.
     • Święto