• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     Data

     Wydarzenie

     4.09.2023 r.

     Zebranie z rodzicami klas 1

     12-13.09.2023 r.

     Zebranie z rodzicami klas 2-3

     13.09.2023 r. – klas 4-7

     1.11.2023 r.

     Święto – Dzień wolny

     7-8.11.2023 r.

     Zebranie informacyjne

     30.11-6.12.2023 r.

     Informacja o zagrożeniach podczas godzin dostępności

     22.12.2023 r.

     piątek

     Proponowany dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     1.01.2024 r.

     Święto – Dzień wolny

     9-10.01.2024 r.

     Zebranie, podsumowanie I okresu

     14.01.2024 r.

     Koniec I okresu

     15.01-28.01.2024 r.

     Ferie zimowe

     11-13.03.2024 r. Rekolekcje wielkopostne

     19-20.03.2024 r.

     Zebranie  informacyjne

     28.03.-2.04.2024 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     29.04 i 30.04.2024 r.

     poniedziałek i wtorek

     Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1.05.2024 r.

     Święto – Dzień wolny

     2.05.2024 r.

     czwartek

     Proponowany dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     3.05.2024 r.

     Święto – Dzień wolny

     7-9.05.2024 r.

     Egzamin ósmoklasisty

     W tym roku szkolnym w naszej szkole nie będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty ze względu na brak klas 8.

     15.05.2024 r.              

     Zebranie z rodzicami, informacja o zagrożeniach, poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych z przedmiotów i zachowania

     30.05.2024 r.

     Święto – Dzień wolny

     31.05.2024 r.

     piątek

     Proponowany dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     21.06.2024 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych