• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

      

     Data

     Wydarzenie

     1.09.2022 r.

     Zebranie z rodzicami klas 1

     6-8.09.2022 r.

     Zebranie z rodzicami klas 2-8

     14.10.2022 r.

     Święto Komisji Edukacji Narodowej - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Ślubowanie klas 1

     31.10.2022 r.

     Proponowany dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1.11.2022 r.

     Wszystkich Świętych – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     11.11.2022 r.

     Święto Niepodległości – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     15-16.11.2022 r.

     Zebranie informacyjne

     12-16.12.2022 r.

     Informacja o zagrożeniach podczas godzin dostępności nauczycieli

     23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     6.01.2023 r.

     Święto Trzech Króli – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     25-26.01.2023 r.

     Zebranie, podsumowanie I okresu

     27.01.2023 r.

     Koniec I okresu

     13.02-26.02.2023 r.

     Ferie zimowe

     4-5.04.2023 r.

     Zebranie  informacyjne

     6.04-11.04.2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     1.05.2023 r.

     Święto Pracy– Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     2.05.2023 r.

     Proponowany dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     3.05.2023 r.

     Święto Konstytucji 3 Maja – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     4-5.05.2023 r.

     Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     15-19.05.2023 r.       

     Informacja o zagrożeniach podczas godzin dostępności dla rodziców

     23.05.2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty – język polski

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     24.05.2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty – matematyka

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     25.05.2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty – język obcy

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     7.06.2023 r.

     Zebranie z rodzicami, poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych z przedmiotów i zachowania

     8.06.2022 r.

     Święto Boże Ciało – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     9.06.2023 r.

     Proponowany dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     23.06.2023 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych