• Zuchy w naszej szkole
    • Zuchy w naszej szkole

    • 01.10.2021 09:02
    • 160 Warszawska Gromada Zuchowa „Leprikony” działa  przy Szkole Podstawowej nr. 374  im. Piotra Szembeka  od września 2017 roku. Do gromady przynależeć mogą uczniowie klas 0 -3. Zuchy spotykają się na cotygodniowych zbiórkach na terenie szkoły, gdzie mają swoją zuchówkę.
    • więcej