• RADA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2020/2021

   • SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

    • Hardecka Katarzyna 6C - Przewodnicząca
    • Szleszyński Bartłomiej 3C – Wiceprzewodniczący
    • Woźniak Magdalena 2D - Skarbnik
    • Chybowski Marcin 4B - Sekretarz
    • Cymerman-Dąbrowska Anna 2B - Członek

    Skład   Komisji  Rewizyjnej:

    • Pan  Tomasz  Wojciechowski  -  przewodniczący
    • Pan  Maciej  Bartosiewicz  -  wiceprzewodniczący
    • Pani  Anna  Grzonkowska - członek

     Przedstawiciele wg klas:

    • Konopka Katarzyna 0A
    • Wójcik Aneta 1A
    • Bartosiewicz Maciej 1B
    • Grzonkowska Anna 1C
    • Pyszna Monika 1D
    • Ostrowska Anna 2A
    • Wojciechowski Tomasz 2C
    • Kądziela-Niemczynowicz Maria 3A
    • Augustyn-Mrzygłód Izabela 3B
    • Łączyńska Dominika 3D
    • Leszczyńska Aleksandra 3E
    • Stojak Agnieszka 4A
    • Wojcieszek Katarzyna 6A
    • Rogozińska Sylwia, Rolińska Izabela 6B
    • Dobrzeniecka Beata 6D
    • Linkiewicz Karol 7A
    • Machnikowska Marta 7B

    W roku szkolnym 2020/2021 proponowana, dobrowolna roczna składka na RR to:

    • 100 zł./jedno dziecko w SP374
    • oraz 150zł/dwoje lub więcej dzieci w SP374.

    Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku PKO:

    11 1020 1127 0000 1702 0310 8313 lub u klasowych przedstawicieli.

    Kontakt elektroniczny z Radą Rodziców:
    radasp374@gmail.com

    Regulamin Rady Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 374