• RADA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2020/2021

   • SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Prezydium:

    • Katarzyna Hardecka - przewodnicząca
    • Bartłomiej Śleszyński- zastepca
    • Anna Cymerman - Dąbrowska - sekretarz
    • Magdalena Woźniak - skarbnik
    • Beata Dobrzeniecka - członek

    Komisja rewizyjna :

    • Anna Trzcińska - przewodniczący
    • Monika Stolarczyk - zastępca
    • Anna Gronkowska - członek

    Lista przedstawicieli wg klas:

    • 0A - Piotrowska Bogumiła
    • 1A - Matysiak Kaja
    • 1B - Konopka Katarzyna
    • 1C - Jaźwińska Agnieszka
    • 2A - Zawisza Monika
    • 2B - Sarnowska Grażyna
    • 2C - Grzonkowska Anna
    • 2D - Pyszna Monika
    • 3A - Woźniak Magdalena
    • 3B - Cymerman-Dąbrowska Anna
    • 3C - Trzcińska Anna
    • 3D - Woźniak Magdalena
    • 4A - Kądziela-Niemczynowicz Maria
    • 4B - Roszkowska Aneta
    • 4C - Szleszyński Bartłomiej
    • 4D - Łączyńska Dominika
    • 4E - Leszczyńska Aleksandra
    • 5A - Stojak Agnieszka
    • 5B - Stolarczyk Monika
    • 7A - Wyrzykowska Marta
    • 7B - Andrzejewska Katarzyna
    • 7C - Hardecka Katarzyna
    • 7D - Dobrzeniecka Beata
    • 8A - Zadrożna Marta
    • 8B - Machnikowska Marta

    W roku szkolnym 2021/2022 proponowana, dobrowolna roczna składka na RR to:

    • 100 zł./jedno dziecko w SP374
    • oraz 150zł/dwoje lub więcej dzieci w SP374.

    Wpłat prosimy dokonywać, z dopiskiem ,,Rada Rodziców + imię i nazwisko dziecka + klasa", na konto Rady Rodziców w Banku PKO:

    11 1020 1127 0000 1702 0310 8313 lub u klasowych przedstawicieli.

    Kontakt elektroniczny z Radą Rodziców:
    radasp374@gmail.com

    Regulamin Rady Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 374