• Patron Szkoły

   • Patron naszej Szkoły - Piotr Szembek urodził się dnia 14 grudnia 1788 roku w Warszawie. Jego rodzice Józef Ignacy i Kunegunda z Walewskich Szembekowie kładli nacisk na wykształcenie syna – wiedzę zdobywał w Akademii Wojskowej w Berlinie. Od roku 1807 z powodzeniem, pietyzmem i zaangażowaniem służył kolejno w wojskach Księstwa Warszawskiego (był kapitanem) i Królestwa Polskiego. Wziął udział w inwazji na Rosję w 1812 roku. W okresie od 24 maja 1829 roku do 24 stycznia 1831 roku dowodził 3 Brygadą 1 Dywizji Piechoty w Sochaczewie.

   • Znaczącą rolę odegrał w powstaniu listopadowym (1830-1831) – był członkiem Rady Wojennej i gubernatorem wojskowym Warszawy w pierwszej połowie grudnia 1830 roku. W randze generała dowodził 4 Dywizją Piechoty. Brał udział w bitwach pod Wawrem i Olszynką Grochowską. Jego osobowość, postawa, patriotyzm, szlachetność i odwaga wywarły na ludziach ogromny wpływ – mówiono o nim „Ufaj Szembekowi. Szembek nie zdradzi”. Po zakończeniu powstania osiadł w swych dobrach Siemianice koło Kępna w Wielkopolsce. W 1813 roku w Gdańsku ożenił się z Fryderyką Becu de Tavernier. Ich synem był hrabia Aleksander Szembek.

    Od nazwiska generała wziął swoją nazwę plac Szembeka w Warszawie, przy którym wznosi się monumentalny kościół parafialny Najczystszego Serca Maryi oraz obecnie rozbudowywane centrum handlowe Szembeka i Bazar Szembeka na Grochowie. Niedaleko placu Szembeka, na ul. Boremlowskiej 6/12 znajduje się nasze Gimnazjum.

     

   • Izba Pamięci Patrona

   • W szkole znajduje się izba pamięci Patrona. W czasie uroczystości towarzyszy nam poczet sztandarowy. Dbamy o miejsca pamięci znajdujące się w pobliżu naszej Szkoły - Aleja Chwały. Szkoła ma hymn, którego słowa ułożył polonista p. Tomasz Śleszycki. Uczniowie co roku biorą udział w wewnątrzszkolnym konkursie wiedzy o Patronie.

    Szczególną rolę w życiu szkoły odgrywa hymn. W czasie uroczystości szkolnych śpiewany jest przez chór szkolny, a jego słowa poruszają wrażliwe struny w sercach słuchaczy - tak jak powinien to robić prawdziwy hymn.

   • Hymn szkoły

   • Posłuchaj Hymnu w wykonaniu uczennic naszego Gimnazjum - muzyka: Zbigniew Słowik, słowa: Tomasz Śleszycki

    Posłuchaj Hymnu (samego podkładu) - muzyka: Zbigniew Słowik

    autor: Tomasz Śleszycki

    MARSZ SZEMBEKA

    Pognębiłeś wroga pod Wawrem i Grochowem!
    Zniweczyli wasz znój! Nie trap się! - Na bagnety!
    Przeciwko upadkowi ducha! W małem dzielny
    Pomnij: "Żołnierzem jesteś, cokolwiek robisz bądź..."

    Więc wymagaj od siebie, bardziej niż od kogoś!
    Dobry przykład daj! W pierwszej linii wiedź! Pokaż im,
    Zlęknionym, jak zwyciężać siebie mają! Pokaż!
    Słabość własną przełamać daj i chciej chwalebnie!
    Kiedy mus na szalę szczęście dla wspólnoty rzuć!

    Ojczyzna gdy wzywa: dość bycia najemnikiem!
    "Ufajcie Szembekowi! Szembek nas nie zdradzi!"
    Jak patron twój - i ty ikoną bądź wierności!
    Jak patron twój - i ty bądź wzorem lojalności...

    Rycersko przodków wzorcem: pogardy ustrzeż się,
    Wyzbądź nienawiści - A "prawem życia walka",
    Zatem nie bądź bierny, syp prochu na panewkę!
    Trzymaj straż! Zło w sobie zwalcz! Zwyciężaj jak Szembek!

    Jenerał hrabia Szembek zwykł mawiać do włościan:
    Zdobywasz niedostępny skarb, gdy chcesz uczyć się!
    Arystokracją ducha, kto doskonali się!
    Bo wyrzeczenie to zysk większy niż myślałbyś!

    Więc wymagaj od siebie, bardziej niż od kogoś!
    Dobry przykład daj! W pierwszej linii wiedź! Pokaż im,
    Zlęknionym, jak zwyciężać siebie mają! Pokaż!
    Słabość własną przełamać daj i chciej chwalebnie!
    Kiedy mus na szalę szczęście dla gromady rzuć!

    Wiersz napisany heksametrem polskim. Kursywą i w cudzysłowie kwestie, które wypowiadano o Piotrze Szembeku albo jakie on sam mógłby wygłosić... Zbigniew Słowik, autor muzyki, by dopasować moje słowa do melodii, wprowadził powtórzenia do refrenu. Wypada dodać, że autorem znakomitej muzyki naszego hymnu jest wybitny kompozytor pan Zbigniew Słowik, autor także Hejnału miasta Żyrardowa. Więcej o tym niezwykłym twórcy można przeczytać na stronie kompozytora - http://www.slowik.art.pl/ oraz stronie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej