• Ubezpieczenie

   • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

     

    Szanowni Państwo,

    w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców i dotyczy zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć  edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

    Wyjątek  stanowią wycieczki  lub imprezy zagraniczne, których uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, co wynika z zapisów §15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

    Poniżej przedstawiamy Państwu oferty ubezpieczeń NNW na rok szkolny 2021/2022:

    Proszę kliknąć obrazek, żeby zobaczyć daną ofertę. 

        

     

     

     Oferta NNW dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2021/2022

     Oferta NNW dla przedszkoli 2021/2022


     

    "Szanowni   Rodzice,

    Informujemy, że w roku 2021/2022 zakup ubezpieczenia NNW dla uczniów możliwy jest za pośrednictwem  dedykowanego dla  naszej placówki linku:

    https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/91124

     

    Oferta ubezpieczenia  została przygotowana przez Bezpieczny.pl przy współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A dostępnej na stronie:

    https://bezpieczny.pl/91124

     

    Rodzic za pomocą linka ma  możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych wariantów ubezpieczenia, a  korzystając z dedykowanego dla  naszej placówki  linku otrzyma 10% rabatu na każde dziecko (kod rabatowy 91124). Dodatkowo, w ramach jednego zakupu, jest możliwość ubezpieczenia dzieci z innych szkół lub przedszkoli.

    Szczegóły oferty: Plik_z_oferta_indywidualna.pdf

    W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości  zachęcamy  do kontaktu z  Opiekunem naszej placówki

    Panią Joanną Karczewska

    tel. 604 055 358 Email:  jkarczewska@bezpieczny.pl"

    Oferta_szkola_grupowa.pdf

    OWU_NNW_TABELA_.pdf


    Dzień dobry,

    Przesyłam Państwu ważne informacje dla rodziców,  o możliwości wybóru  i zakupu online ubezpieczenia  swojego dziecka od następstw NNW  na rok 2021/2022  

     w jednym z   ośmiu   Towarzystw Ubezpieczeniowych  :  INTERRISK ,   COMPENSA   , UNIQA , GENERALI ,  ALLIANZ ,  TUZ , WIENER  , WARTA      

     Możliwość porównania i zakupu na jednej stronie www. 

     Zróżnicowane zakresy ochrony , nowe  ryzyka, nie ujmowane do tej pory w zakresie ochrony. 

     Prowizja należna agentowi przeniesiona na zniżki dla rodziców. 

     Wysokość zniżek od 10%  do 30% za samodzielny zakup. 

     Generuję dla Państwa link do zakupu on-line.   www.ubezpieczeniawlublinie.pl/szkola    

     Rodzic klikając w link, wpisze dane dziecka i  opłaci składkę.

     Proszę o zamieszczenie  informacji  na  stronie  placówki  lub tablicy ogloszeń. 

     Rodzice oczekujący pomocy mogą liczyć na moje wsparcie.

    Komunikat_(1).pdf


     Na portalu www.nnw24.pl każdy Rodzic może kupić ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka. Żeby kupić ubezpieczenie należy wypełnić formularz przystąpienia i opłacić składkę w portalu nnw24.pl. Warianty ubezpieczenia zaczynają się już od 35 zł składki rocznej. Ubezpieczenie NNW można kupić metodą online do dnia 30.10.2021r. Ubezpieczenie działa od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.