• Ubezpieczenie

   • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

     

    Szanowni Państwo,

    w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców i dotyczy zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć  edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

    Wyjątek  stanowią wycieczki  lub imprezy zagraniczne, których uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, co wynika z zapisów §15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

    Poniżej przedstawiamy Państwu oferty ubezpieczeń NNW na rok szkolny 2022/2023:

    1445_OWU_NNW_dzieci-i-mlodziezy-w-plac-osw_prev2.pdf

    Tabela_uszczerbkow_szkolne_23560222.pdf

    NNW_2022_ulotka_do_internetu.pdf


    OFERTA_TUZ_BEZPIECZNA_NAUKA.pdf

    OFERTA_INTERRISK_ROK_SZKOLNY_22-23.pdf


    PZU_online.pdf

    Aby zakupić ubezpieczenie należy wejść w aktywną ulotkę lub wejść wg wariantu na link:

    WARIANT I https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja1

    WARIANT II https://ubestrefa.pl/oferta/Opcjaa2

    WARIANT III https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja3

    WARIANT IV https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja4

    WARIANT V https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja5

    WARIANT VI https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja6

    WARIANT VII https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja7


    Ulotka_NNW_2022.pdf


    karta_produktu_NNW_szkolne_2022.pdf 

    2043_0422_owu.pdf

    Do wyboru dostępne są  4 elastyczne pakiety ubezpieczeniowe  dzięki czemu Rodzic/Opiekun dziecka  może dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb. Zakres ubezpieczenia obejmuje uprawianie sportów bez dodatkowej składki.

    Naszą ofertę rozszerzyliśmy dodatkowo o hejt w internecie, który w obecnych czasach stanowi bardzo powszechne zagrożenie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Hejt w internecie obejmuje

    pomoc prawną, wsparcie specjalisty IT oraz konsultacje z psychologiem (online lub stacjonarne) w przypadku, gdy ubezpieczona młoda osoba zostanie znieważona, pomówiona lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jej życia prywatnego.

     

    Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, która chroni w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom trzecim.

    Polisę można zakupić już od 41 zł za cały rok. Poniżej znajduje się link, który bezpośrednio przekieruje Rodzica/Opiekuna  na stronę gdzie można zakupić ubezpieczenie w ciągu zaledwie kilku minut bez wychodzenia z domu. Korzystając z poniższego linka uzyskuje się rabat w wysokości 10% na zakup ubezpieczenia dla dziecka - wystarczy użyć kodu: SZKOLNE10  

    https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=550726&PartnerId2=LP

    Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą,  jeśli pojawią się pytania  zapraszam do bezpośredniego kontaktu

     

    Biuro  UNIQA - 91 433 63 77

    Tomasz Leśkiewicz - 605 548 598    Oferta na rok szkolny 2021/2022:

     

    Proszę kliknąć obrazek, żeby zobaczyć daną ofertę. 

        

     

     

     Oferta NNW dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2021/2022

     Oferta NNW dla przedszkoli 2021/2022


     

    "Szanowni   Rodzice,

    Informujemy, że w roku 2021/2022 zakup ubezpieczenia NNW dla uczniów możliwy jest za pośrednictwem  dedykowanego dla  naszej placówki linku:

    https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/91124

     

    Oferta ubezpieczenia  została przygotowana przez Bezpieczny.pl przy współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A dostępnej na stronie:

    https://bezpieczny.pl/91124

     

    Rodzic za pomocą linka ma  możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych wariantów ubezpieczenia, a  korzystając z dedykowanego dla  naszej placówki  linku otrzyma 10% rabatu na każde dziecko (kod rabatowy 91124). Dodatkowo, w ramach jednego zakupu, jest możliwość ubezpieczenia dzieci z innych szkół lub przedszkoli.

    Szczegóły oferty: Plik_z_oferta_indywidualna.pdf

    W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości  zachęcamy  do kontaktu z  Opiekunem naszej placówki

    Panią Joanną Karczewska

    tel. 604 055 358 Email:  jkarczewska@bezpieczny.pl"

    Oferta_szkola_grupowa.pdf

    OWU_NNW_TABELA_.pdf


    Dzień dobry,

    Przesyłam Państwu ważne informacje dla rodziców,  o możliwości wybóru  i zakupu online ubezpieczenia  swojego dziecka od następstw NNW  na rok 2021/2022  

     w jednym z   ośmiu   Towarzystw Ubezpieczeniowych  :  INTERRISK ,   COMPENSA   , UNIQA , GENERALI ,  ALLIANZ ,  TUZ , WIENER  , WARTA      

     Możliwość porównania i zakupu na jednej stronie www. 

     Zróżnicowane zakresy ochrony , nowe  ryzyka, nie ujmowane do tej pory w zakresie ochrony. 

     Prowizja należna agentowi przeniesiona na zniżki dla rodziców. 

     Wysokość zniżek od 10%  do 30% za samodzielny zakup. 

     Generuję dla Państwa link do zakupu on-line.   www.ubezpieczeniawlublinie.pl/szkola    

     Rodzic klikając w link, wpisze dane dziecka i  opłaci składkę.

     Proszę o zamieszczenie  informacji  na  stronie  placówki  lub tablicy ogloszeń. 

     Rodzice oczekujący pomocy mogą liczyć na moje wsparcie.

    Komunikat_(1).pdf


     Na portalu www.nnw24.pl każdy Rodzic może kupić ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka. Żeby kupić ubezpieczenie należy wypełnić formularz przystąpienia i opłacić składkę w portalu nnw24.pl. Warianty ubezpieczenia zaczynają się już od 35 zł składki rocznej. Ubezpieczenie NNW można kupić metodą online do dnia 30.10.2021r. Ubezpieczenie działa od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.