• 1.02.2024 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie zatrudni nauczyciela:

     

    🟢nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zastępstwo, 18h/18h

    🟢nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zastępstwo, 10h/20h

     

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl

     

     

    29.01.2024 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie zatrudni nauczyciela:

    🟢nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zastępstwo, 18h/18h

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl

     

     

    27.11.2023 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie zatrudni nauczycieli.

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 20/20h 

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, zastępstwo, 10/10h

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl 

     

     

    23.10.2023 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie zatrudni nauczycieli.
     

    🟢nauczyciel biologii, wakat, 15/18h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, zastępstwo, 20/20h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 20/20h 

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 10/10h

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl 

     

     

    9.10.2023 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie zatrudni nauczycieli.

    🟢nauczyciel biologii, wakat, 15/18h

    🟢logopeda, zastępstwo, 22/22h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, zastępstwo, 20/20h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 20/20h 

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 10/10h

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl 

     

    21.09.2023 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie szuka nauczycieli.

    🟢nauczyciel biologii, wakat, 15/18h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, zastępstwo, 20/20h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 20/20h 

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 10/10h

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl 

     

    4.09.2023 r.

     

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie szuka nauczycieli:

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, zastępstwo, 20/20h

    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, wakat, 20/20h 

    🟢wychowawca świetlicy, zastępstwo, 26/26h

     

     

    25.08.2023 r.

    Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie szuka nauczycieli:

    🟢nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zastępstwo, 18/18h
    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, zastępstwo, 20/20h
    🟢nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne,
    wakat, 20/20h
    🟢wychowawca świetlicy, wakat, 26/26h
    🟢wychowawca świetlicy, zastępstwo, 26/26h
    🟢nauczyciel języka hiszpańskiego, wakat, 4/18h
    🟢nauczyciel języka angielskiego, zastępstwo, 12/18h
    🟢nauczyciel techniki, wakat, 13/18h

    ✉️CV należy wysłać na adres email: sp374@sp374.pl

    Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra  Szembeka , ul. Boremlowska 6/12 zgodnie z art. 23 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

     

    Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 i będą usuwane z bazy administratora tj. Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra  Szembeka  w  Warszawie,   ul. Boremlowska 6/12.


    DODANO: 3.12.2021 R.


    Szkoła  Podstawowa nr 374  w  Warszawie  zatrudni  nauczyciela  języka hiszpańskiego w  wymiarze  -  8/18 etatu, umowa na zastępstwo
     

    - wymagane  kwalifikacje

     - mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi  i  młodzieżą

     Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie  CV  na  adres: sp374@sp374.pl

    W  tytule  e-maila  prosimy  o  wpisanie  nazwy specjalizacji - język hiszpański
     

    Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra  Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

    Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 i będą usuwane z bazy administratora tj. Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra  Szembeka  w  Warszawie,   ul. Boremlowska 6/12


    DODANO: 3.12.2021 R.

    Szkoła  Podstawowa nr 374  w  Warszawie  zatrudni  nauczyciela  języka angielskiego w  wymiarze  -  18/18 etatu, umowa na zastępstwo
     

    - wymagane  kwalifikacje

     - mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi  i  młodzieżą

     Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie  CV  na  adres: sp374@sp374.pl

    W  tytule  e-maila  prosimy  o  wpisanie  nazwy specjalizacji - język angielski
     

    Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra  Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

    Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 i będą usuwane z bazy administratora tj. Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra  Szembeka  w  Warszawie,   ul. Boremlowska 6/12