• Płatności i zasady opłat

    • ZASADY OPŁAT ZA ŻYWIENIE W SZKOLE

     • Odliczamy pojedyncze dni nieobecności na obiedzie.
     • Rezygnację z posiłków, a także nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu i powyżej jednego dnia należy zgłaszać do godz. 9:00 osobiście, pisemnie lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (22 610 59 92) lub u Intendenta (22 610 59 92 wew.28).
     • Rezygnacja mailowa: należy podać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza dziecko oraz datę nieobecności; intendent@sp374.pl 
     • Obiady, które nie zostaną odwołane, nie będą odliczone (trzeba będzie za nie zapłacić).
     • REZYGNACJE Z OBIADÓW W NASTĘPNYM MIESIĄCU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO INTENDENTA DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA (np. w listopadzie rezygnacja to należy to zgłosić do końca października).
     • Prosimy o terminowe wpłaty za posiłki.

     Jeśli pojawią się pytania prosimy o kontakt telefoniczny  lub mailowy z intendentem.

     DANE DO PRZELEWU

     Odbiorca wpłaty: Szkoła Podstawowa nr 374
     ul. Boremlowska 6/12 , 04-309 Warszawa

     rachunek nr 05 1030 1508 0000 0005 5039 1074

     w tytule wpłat należy wpisać:
     Imię i Nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest wpłata

      

      OPŁATY

      Informujemy , że opłaty za obiady  w miesiącu  KWIETNIU 2024 r.   wynoszą:

     dla uczniów klas I-VII                   144,00 zł   (18 dni x 8,00) ,

     Dni bez zajęć dydaktycznych to: 2.04 ORAZ 29.04 I 30.04.2024 r.

     W tych dniach Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zapewniamy obiady za które należy wnieść opłatę dodatkową 16,00 zł   (2 dni x 8,00)      

     Opłatę należy uiścić, w nieprzekraczalnym terminie, do 5 dnia każdego miesiąca. Brak opłat w wyznaczonym terminie spowoduje WSTRZYMANIE wydawania posiłków dziecku.