• Konkurs w świetlicy
    • Konkurs w świetlicy

    • 15.10.2021 19:24
    • Zachęcamy do udziału w konkursie świetlicowym. 
    • Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną.
     Regulamin konkursu:
     - Przedmiotem konkursu jest płaska praca plastyczna przedstawiająca Panią Jesień.
     - Jego celem jest pobudzanie aktywności
     twórczej, rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu,rozwijanie zainteresowań plastycznych.
     - Technika dowolna, np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka. Do wykonania pracy można użyć materiałów plastycznych, ale też tzw. darów jesieni – liści, kwiatów, kasztanów, warzyw, owoców itp. Format pracy A3.
     - Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci ze wszystkich grup świetlicowych.
     - Przy ocenie pod uwagę będzie brana zgodność z tematyką konkursu,pomysłowość autorów, staranność wykonania.
     - Prace należy składać do dnia 29.10 2021r. u wychowawców świetlicy.
     - Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę i zawierać: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy lub klasy do której uczęszcza.
     - Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody :)

      

     p. Olga Zientarzewska

      

    • Wróć do listy artykułów