• SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY – WPROWADZENIE

    •  

     Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty. Po szczegóły zapraszamy Państwa na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

     W celu uzyskania szczegółowych informacji (m.in. daty, czas trwania i sposoby dostosowania) o planowanym egzaminie, zapraszamy na stronę http://oke.waw.pl/

     W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

     1. języka polskiego
     2. matematyki
     3. języka obcego nowożytnego.

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

     1. języka polskiego
     2. matematyki
     3. języka obcego nowożytnego
     4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.